92 Kategori: 2 Telefon:
Victor Ruumensaari Mobil: 070-647 82 05
Södra Prästholm 760 Jobb:
955 91  Råneå Fax:
victor.ruu@gmail.com  

Domar uppdrag
Datum Tävling Klubb
2018-10-27 Boden Brottningarna BK Snar
2018-11-10 Engman-Cup Kiruna Sportklubb